TẦM NHÌN
SỨ MỆNH

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

TẦM NHÌN

Xây dựng và phát triển một địa chỉ tư vấn uy tín có trụ sở tại Huế

Kết hợp công cụ trực tuyến để phục vụ nhà đầu tư, doanh nhân và khách hàng quốc tế muốn kinh doanh tại thị trường Việt Nam.

99%
Modeling and Analytics
90%
Financing Options
85%
Financing Solutions
99%
Modeling and Analytics
90%
Financing Options
85%
Financing Solutions
https://coplus.com.vn/wp-content/uploads/2020/09/team_02.png

SỨ MỆNH

Xây dựng một đơn vị tư vấn thành công và có lợi nhuận đảm bảo tính đạo đức, sáng tạo và mang lại lợi ích cho khách hàng

Tạo ra môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp nhằm khuyến khích, hỗ trợ sự tiến bộ, cải thiện.

Tạo môi trường vui vẻ, thách thức những tiêu chuẩn kém hiệu quả và dũng cảm trong việc nâng cao chất lượng, quy trình dịch vụ và môi trường làm việc.

Tạo một địa chỉ uy tín ở Huế và khu vực miền Trung Việt Nam để hỗ trợ các cá nhân và doanh nghiệp thành công trong hoạt động kinh doanh.

https://coplus.com.vn/wp-content/uploads/2020/09/fluid_hero_04.jpg

GIÁ TRỊ

Cởi mở, trung thực, đảm bảo đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động kinh doanh.

Hợp tác, sáng tạo trong hoạt động kinh doanh

Hỗ trợ các ý tưởng mới và những người sáng tạo

Can đảm trong dịch vụ và quy trình, nâng cao chất lượng và hiệu suất.

Giá Trị

Cởi mở, trung thực, đảm bảo đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động kinh doanh. Hợp tác, sáng tạo trong hoạt động kinh doanh và hỗ trợ các ý tưởng mới và những người sáng tạo . Can đảm trong dịch vụ và quy trình, nâng cao chất lượng và hiệu suất.