TƯ VẤN QUẢN LÝ

Các dịch vụ tư vấn kinh doanh
 1. Nghiên cứu Thị trường
 2. Thành lập Cơ sở Kinh doanh
 3. Khảo sát đánh giá thực trạng doanh nghiệp
 4. Đào tạo xây dựng đội ngũ quản lý, nhân viên
 5. Xây dựng Kế hoạch Kinh doanh và Nghiên cứu Khả thi
 6. Mua bán, Sáp nhập và Giải thể Doanh nghiệp
 7. Quản lý thay đổi, tái cấu trúc Doanh nghiệp
 8. Quản lý rủi ro

Tư vấn hệ thống

 1.  Xây dựng hệ thống thông tin quản lý
 2. Hệ thống quản lý và thông tin tài chính, kế toán quản trị
 3. Chương trình marketing
 4. Quy trình, chính sách nội bộ áp dụng các quy định pháp lý, các tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng.

Xây dựng hệ thống tài chính, kế toán quản trị

background
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN QUẢN LÝ