TƯ VẤN ĐẦU TƯ

TƯ VẤN ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

Hoạt động đầu tư ngày càng phát triển, đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế hội nhập quốc tế, tuy nhiên đây là một quá trình lâu dài, luôn luôn tiềm ẩn những rủi ro: Liệu dự án đầu tư có hiệu quả? Lĩnh vực này có được pháp luật cấp phép đầu tư hay không? Việc lựa chọn ngành nghề đầu tư, nghiên cứu thị trường, tìm hiểu những vấn đề pháp lý liên quan rất quan trọng cho quá trình đầu tư và ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả đầu tư của dự án.

√ Dịch vụ tư vấn đầu tư của CoPLUS được thiết kế để đồng hành cùng nhà đầu tư từ quá trình chuẩn bị đầu tư đến khi thực hiện và quản lý dự án đầu tư.

Thay mặt nhà đầu tư thực hiện thủ tục đầu tư

Tư vấn đầu tư các vấn đề liên quan đến thành lập dự án

  1. Báo cáo phân tích các vấn đề pháp luật, chủ trương, chính sách đầu tư
  2. Báo cáo phân tích tính khả thi về mặt pháp lý và kinh tế của dự án đầu tư
  3. Báo cáo phân tích các điều kiện pháp lý áp dụng cho dự án trong từng trường hợp cụ thể và chính sách ưu đãi đầu tư
  4. Báo cáo phân tích rủi to
  5. Lập kế hoạch dự án
  6. Chiến lược đầu tư

Tìm kiếm đối tác hợp tác cho các dự án đầu tư trong và ngoài nước

Kết nối nguồn vốn

background
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN ĐẦU TƯ