TƯ VẤN ĐẦU TƯ

Thay mặt nhà đầu tư thực hiện thủ tục đầu tư

Tư vấn đầu tư các vấn đề liên quan đến thành lập dự án

  1. Báo cáo phân tích các vấn đề pháp luật, chủ trương, chính sách đầu tư
  2. Báo cáo phân tích tính khả thi về mặt pháp lý và kinh tế của dự án đầu tư
  3. Báo cáo phân tích các điều kiện pháp lý áp dụng cho dự án trong từng trường hợp cụ thể và chính sách ưu đãi đầu tư
  4. Báo cáo phân tích rủi to
  5. Lập kế hoạch dự án
  6. Chiến lược đầu tư

Tìm kiếm đối tác hợp tác cho các dự án đầu tư trong và ngoài nước

Kết nối nguồn vốn

background
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN ĐẦU TƯ