Tin tức27 Tháng Sáu, 20220TỌA ĐÀM “PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC ĐỊA PHƯƠNG”

Ngày 22/06/2022 tại TP Huế, Học viện Chính sách và Phát triển – Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kì USAID tại Việt Nam tổ chức tọa đàm về dự án “Phát triển năng lực địa phương”.

Ảnh: Tọa đàm “Phát triển năng lực địa phương

Tham dự tọa đàm có ông Robert Greenan – Quyền Tổng lãnh sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam; ông Bradly Bessire – Phó Giám đốc Quốc gia USAID Việt Nam. Về phía Tỉnh có Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và doanh nghiệp tại địa phương.

Ảnh: Đại biểu tham dự tọa đàm

Dự án “Phát triển năng lực địa phương” (LCD) với tổng kinh phí dự tính 24.9 triệu đô la Mỹ, kéo dài 05 năm (2023 – 2028), bao gồm 03 mục tiêu:

Mục tiêu 1: Tăng cường năng lực của chính quyền địa phương và các tổ chức địa phương

Mục tiêu 2: Thành lập các diễn đàn để xác định các vấn đề do địa phương lãnh đạo và hành động

Mục tiêu 3: Triển khai các giải pháp/sáng kiến dịch vụ công.

Phát biểu tại tọa đàm ông Nguyễn Văn Phương – Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ mong muốn “USAID hỗ trợ tỉnh Thừa Thiên Huế nâng cao năng lực của các cấp chính quyền địa phương nhằm triển khai hiệu quả các chính sách, kế hoạch. Đồng thời tăng cường sự tương tác giữa chính quyền địa phương, khu vực tư nhân và các bên có liên quan, trong đó có các đối tượng yếu thế trong xã hội để nâng cao phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương”.

Trong buổi tọa đàm, đại diện CoPlus bà Nguyễn Thị An Nhàn – Giám đốc CoPlus tham gia thảo luận, đề xuất ý kiến về việc lựa chọn đối tượng hỗ trợ – xây dựng và phát triển là những doanh nghiệp xã hội sáng tạo (Innovative Social Entreprenuers). Trong đó, tập trung cung cấp các sản phẩm, dịch vụ mang tính sáng tạo phù hợp với nhu cầu của cộng đồng có hoàn cảnh đặc biệt (người khuyết tật, người có HIV/AIDS…); tạo cơ hội hòa nhập xã hội cho các cá nhân và cộng đồng yếu thế thông qua các chương trình đào tạo phù hợp, tạo cơ hội việc làm. Cuối cùng, đưa ra các giải pháp: thay đổi tư duy; tiêu chuẩn sản phẩm; tầm nhìn cho các doanh nghiệp xã hội”.

Ảnh: Bà Nguyễn Thị An Nhàn – Giám đốc CoPlus phát biểu tham luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *