SMC

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

SMC

1.Xin chủ trương điều chỉnh chứng nhận đầu tư

2.Thành lập doanh nghiệp

3.Thực hiện cung cấp dịch vụ visa – giấy phép lao động

4.Soạn thảo hợp đồng lao động