LUKS

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

LUKS

1.Xin chủ trương điều chỉnh chứng nhận đầu tư

2.Điều chỉnh chứng nhận đầu tư

3.Điều chỉnh đăng ký kinh doanh

4.Công tác đo vẽ

5.Hồ sơ thu hồi, cho thuê đất

6.Xin cấp chứng nhận quyền sử dụng đất và nhà ở

Xin cấp chứng nhận quyền sử dụng đất và nhà ở

https://coplus.com.vn/wp-content/uploads/2021/04/Logo-LIVC.png