• Trang chủ
  • Hệ sinh thái khởi nghiệp và đầu tư kinh doanh

HỆ SINH THÁI
KHỞI NGHIỆP

Muốn thành công nhanh phải có người đồng hành
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP
VÀ ĐẦU TƯ KINH DOANH

  • Ươm tạo: Chúng tôi hỗ trợ kết nối và cung cấp kiến thức thông tin cho các doanh nghiệp khởi nghiệp với các viện nghiên cứu hoặc cơ quan quản lý ban ngành liên quan.

ο Đào tạo;

ο Định hướng;

ο Cố vấn 1:1;

ο Tư vấn;

ο Nguồn vốn khởi nghiệp;

ο Đầu tư.

  • Khởi nghiệp:  Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư Cộng Hưởng (CoPLUS) là một trong ba đơn vị (HueIC & DPI Thừa Thiên Huế) tiên phong trong việc xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế. Là đơn vị vận hành vườn ươm tư nhân và không gian làm việc chung đầu tiên tại Huế. Năm 2018, CoPLUS được sự hỗ trợ của Bộ Khoa học và công nghệ, nhận thấy rằng nhu cầu của các startup trong việc sử dụng dịch vụ hỗ trợ và vai trò của các đơn  vị cung cấp dịch vụ cho khởi nghiệp. Chúng tôi đã nghiên cứu, xây dựng và vận hành nền tảng kết nối và cung cấp dịch  vụ cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo – ONEBOX.
  • Mạng lưới các đơn vị cung cấp dịch vụ
https://coplus.com.vn/wp-content/uploads/2021/12/ONEBOX-2.png
https://coplus.com.vn/wp-content/uploads/2020/09/hero_history.jpg