Ngày 18/10/2017, tại Đại học Huế, PGS.TS.Huỳnh Văn Chương, Phó Giám đốc Đại học Huế và Ông John Richard Tapper, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư cộng hưởng (CoPLUS) đã ký kết thỏa thuận hợp tác về việc phát triển các chương trình đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp tại Đại học Huế. Thỏa thuận hợp tác này nhằm phát huy năng lực, thế mạnh của mỗi bên, khai thác và tận dụng hiệu quả các nguồn lực về cơ sở vật chất, con người, trình độ chuyên môn trong việc thúc đẩy và phát triển các chương trình đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp; góp phần nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, thúc đẩy khả năng tư duy sáng tạo cho cán bộ và HSSV.

Nội dung hợp tác bao gồm: Thỏa thuận hợp tác phát triển chương trình đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp tại Đại học Huế; Chuyển giao công nghệ, thương mại hóa các sản phẩm nghiên cứu khoa học; Phát triển của chuỗi giá trị hướng tới các sản phẩm sạch. Hai bên sẽ cùng nhau xây dựng chương trình hành động chi tiết, kế hoạch truyền thông, tiếp tục trao đổi và phối hợp trong từng nội dung hợp tác cụ thể căn cứ theo thỏa thuận hợp tác này.

CoPLUS là doanh nghiệp Việt Nam hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực tư vấn quản lý, ươm tạo, phát triển doanh nghiệp tại Huế và khu vực miền Trung. Các hoạt động hướng đến triển khai phát triển các chương trình khởi nghiệp tại Thừa Thiên Huế nói riêng và miền Trung nói chung, kêu gọi tài trợ, hỗ trợ kỹ thuật, quản lý và giáo dục trong việc phát triển một hệ thống sinh thái hỗ trợ cho các dự án khởi nghiệp trẻ, các doanh nghiệp nhỏ hướng tới cung cấp các sản phẩm, ý tưởng mới mang tính thực tế.

PV