CTY TNHH THƯƠNG MẠI BRIGHT WAY

  1. Thay mặt chuẩn bị hồ sơ và phương án đầu tư
  2. Thay mặt thực hiện thủ tục đăng ký giấy phép đầu tư
  3. Thay mặt thực hiện thủ tục thành lập cty TNHH Thương mại Bright Way
  4. Thay mặt thực hiện lấy mã số thuế và dấu
  5. Thay mặt thực hiện thông báo thành lập công ty
  6. Thay mặt thực hiện đăng ký quyền phân phối và nhập khẩu.

Comments are closed.