CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ LUKS

1. Xin chủ trương điều chỉnh chứng nhận đầu tư

2. Điều chỉnh chứng nhận đầu tư

3. Điều chỉnh đăng ký kinh doanh

4. Công tác đo vẽ

5. Hồ sơ thu hồi, cho thuê đất

6. Xin cấp chứng nhận quyền sử dụng đất và nhà ở

6. Xin cấp chứng nhận quyền sử dụng đất và nhà ở

Comments are closed.