CÔNG TY CỔ PHẦN YST HÀN QUỐC

1. Chuẩn bị các hồ sơ cần thiết để thành lập công ty 100% vốn nước ngoài là công ty con của công ty cổ phần YST Hàn Quốc

2. Thay mặt thực hiện thủ tục đăng ký giấy phép đầu tư

3. Thay mặt thực hiện thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh

4. Thay mặt thực hiện lấy mã số thuế và dấu

5. Hỗ trợ đăng ký lao động nước ngoài và khai báo thuế tháng đầu tiên

Comments are closed.