Quy trình kế toán tổng hợp cho một công ty

Quy trình của kế toán tổng hợp bao gồm các bước làm việc liên tục theo một quy trình nhất định

Cụ thể:

 • Quá trình kinh doanh sẽ phát sinh ra các nghiệp vụ kinh tế – tài chính hay các giao dịch. Nhiệm vụ của kế toán chính là tạo ra các chứng từ kế toán (bằng chứng pháp lý) để chứng minh cho sự phát sinh và hoàn thành các giao dịch.
 • Kế toán sẽ lập hoặc thu nhận chứng từ gốc. Chứng từ kế toán được lập vào thời điểm phát sinh giao dịch gọi là chứng từ gốc. Đây cũng là bằng chứng và cơ sở pháp lý để kế toán tiến hành ghi nhận các giao dịch vào những phương tiện nhất định sau khi đã kiểm tra chứng từ, xử lý và phân tích các giao dịch.
 • Bước kế tiếp trong quy trình là ghi chép các nghiệp vụ vào tài khoản và sổ sách kế toán.
 • Hai bước công việc này người kế toán phải thực hiện lặp đi lặp lại nhiều lần trong suốt kỳ làm việc. Bởi vì trong kỳ làm việc tại mỗi đơn vị có rất nhiều giao dịch xảy ra mà nhiệm vụ của người làm kế toán là phải nhận biết và ghi chép lại đầy đủ các giao dịch đó.
 • Các bước tiếp theo trong chu trình kế toán chính là khoá sổ và lập báo cáo tài chính cuối kỳ. 
 • Để thực hiện được các công việc kể trên trong qui trình kế toán, người làm phải am hiểu và vận dụng được các nguyên tắc, chuẩn mực, phương pháp và chế độ kế toán.

Các công việc của kế toán tổng hợp

 • Giám sát tất cả các quy trình kế toán thông thường như theo dõi công nợ, ghi sổ nhật ký cộng với các bút toán kết chuyển hàng tháng.
 • Tổ chức tất cả các chương trình liên quan đến các vấn đề tài chính của công ty và đảm bảo tuân thủ các yêu cầu đề ra về ngân sách.
 • Phân tích và dự báo yêu cầu tài chính cho doanh nghiệp.
 • Giám sát và đảm bảo hiệu quả làm việc của tất cả các giao dịch tài chính trong một công ty.
 • Theo dõi và thực hiện tất cả các tài khoản thanh toán phải kiểm tra kích hoạt và giao dịch dây.
 • Hỗ trợ các phòng ban liên quan trong quá trình đối chiếu tài khoản hàng tháng.
 • Theo dõi quá trình đối chiếu tài khoản được ủy quyền.
 • Quản lý tất cả các giao dịch ngân hàng và giám sát thủ tục ghi nhận dữ liệu hàng tháng.
 • Phân tích các tài khoản sổ cái khác thường xuyên.
 • Xây dựng kế hoạch ngân sách cho các quy trình theo yêu cầu của doanh nghiệp.
 • Chuẩn bị ghi sổ nhật ký và tổng hợp sổ cái cho các tài khoản phụ.
 • So sánh báo cáo ngân hàng trên cơ sở hàng tháng.
 • Thiết kế và chuẩn bị kế hoạch kiểm toán cho quá trình kiểm toán bên ngoài.
 • Hỗ trợ đảm bảo an toàn cho các chi phí nội bộ trong công ty.
 • Theo dõi việc đối chiếu tài khoản, thuế và việc tính toán bao gồm chi phí kế toán cộng với quá trình ghi nhận dữ liệu của nhà máy.
 • Quản lý và duy trì các chương trình và tài liệu liên quan đến tài chính của doanh nghiệp bao gồm kế hoạch và và chương trình trong tương lai.
 • Xây dựng và phát triển tất cả các báo cáo và đưa ra các phương án trình bày để sử dụng lặp đi lặp lại.
 • Đánh giá các phương pháp và quy trình hiện tại bao gồm việc nâng cấp quá trình phát triển quy trình.

(Trích: BROVA.COM)

Vậy, kế toán đóng vai trò quan trọng như thế nào?

Bạn đôi khi thấy không quan trọng và hao tốn chi phí cho kế toán nhiều, nhưng nó sẽ rất hữu ích nếu bạn muốn công ty bạn phát triển bền vững. Bạn thử tưởng tượng là bạn đang vận hành một công ty mà bạn không có bất cứ thông tin chính xác nào về tình hình tài chính của công ty mình, bạn sẽ giải quyết ra sao trong các quyết định kinh doanh, hoặc một ngày nào đó cổ đông bạn truy vấn bạn, cũng có thể là cơ quan thuế, kiểm toán chính phủ. Vì vậy, bạn cần một đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán thuế tiêu chuẩn chuyên nghiệp thực hiện việc này đúng và lâu dài.

Trong khi kế toán cho phép bạn làm tất cả những điều tuyệt vời, nó cũng vô cùng có giá trị trong công tác kiểm soát rủi ro. Khi kế toán được thực hiện đúng, những rủi ro như gian lận được giảm thiểu đáng kể. Và nếu chính phủ kiểm toán công ty của bạn, kế toán của bạn sẽ là người bạn tốt nhất của bạn. Nói cách khác, kế toán là sự tín nhiệm của thế giới kinh doanh.

Liên hệ ngay!

—————————————–
📩 admin@coplus.com.vn
🌎https://www.coplus.com.vn
📞(0234) 3888 909/ 0703 700 825 (Mr. Thiện)
—————————————–
#thành_lập_doanh_nghiệp
#tư_vấn_đầu_tư
#tài_chính_kế_toán_kiếm_toán
#visa
#hành_chính_văn_phòng
#CoPLUS