Tin tức26 Tháng Tám, 2022008 ĐIỂM MỚI TRONG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Luật Quản lý thuế chính thức có hiệu lực từ 1/7/2020. Theo đó, cơ quan, tổ chức, cá nhân bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01/7/2022.

Thông tư 78/2021/BTC/17.09.2021. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2022, tất cả các doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp kê khai đều phải sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT). So với Thông tư 32 cũ, thông tư 78 có 08 điểm mới đáng chú ý:

  1. Đồng bộ dữ liệu HĐĐT lên cơ quan thuế

– Đồng bộ ngay trong ngày xuất và gửi hóa đơn cho người mua

  1. Đăng ký thông báo phát hành hóa đơn

– Yêu cầu đơn vị chỉ cần đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) với cơ quan thuế. Sử dụng ký hiệu và mẫu số tự động tham chiếu theo quy định. Dãy số hóa đơn sẽ được reset theo mỗi năm từ 1 đến 99.999. 999

  1. Mẫu hóa đơn điện tử (HĐĐT)

– Không yêu cầu đăng ký, mẫu đơn đăng ký sẽ do đơn vị khởi tạo và sẽ là bản hiển thị của hóa đơn điện tử (HĐĐT).

  1. Sửa thông tin trên mẫu hóa đơn

– Thông tin bắt buộc (tên, địa chỉ)

+ Nộp tờ khai thay đổi thông tin đăng ký cho cơ quan thuế

– Thông tin khác:

+ Có thể tự thay đổi ở mẫu và không cần làm thủ tục với cơ quan thuế

  1. Chữ ký số

– Đơn vị cần đăng ký với cơ quan thuế sẽ ký bằng chữ ký số nào tại tờ khai đăng ký sử dụng HĐĐT.

– Trong trường hợp gia hạn, thay đổi chữ ký số phải thông báo với cơ quan thuế bằng tờ khai thay đổi thông tin đăng ký.

  1. Xử lý hóa đơn đã suất nhưng có sai sót

Đơn vị sử dụng có thể hoàn toàn có thể lựa chọn thay thế hoặc điều chỉnh hóa đơn mà không cần căn cứ vào việc đã khai thuế hay chưa.

– Hóa đơn chưa gửi cho người mua:

+ Hủy hóa đơn sai sót

+ Gửi thông báo hóa đơn sai sót lên cơ quan thuế

+ Lập hóa đơn mới

– Hóa đơn đã gửi cho người mua chỉ sai tên hoặc địa chỉ người mua:

+ Gửi thông báo hóa đơn sai sót lên cơ quan thuế

+ Thông báo cho người mua về hóa đơn có sai sót và không cần phải lập lại hóa đơn.

– Hóa đơn đã gửi cho người mua, sai sót các thông tin khác hoặc địa chỉ người mua sẽ có 02 phương thức xử lý:

+ Lập hóa đơn thay thế

+ Lập hóa đơn điều chỉnh

– Gửi thông báo sai sót cho cơ quan thuế

– Lập biên bản thỏa thuận ghi rõ sai sót (nếu 2 bên có thỏa thuận lập biên bản)

  1. Quy định về giải trình nếu cơ quan thuế rà soát dữ liệu hóa đơn và phát hiện nghi vấn sai sót

– Khi nhận được thông báo của cơ quan thuế đơn vị sẽ cần phải gửi thông báo hóa đơn sai sót cho cơ quan thuế.

  1. Không còn quy định báo cáo BC26

Trên đây là 08 điểm đáng chú ý về sử dụng hóa đơn điện tử mà CoPLUS mang đến cho quý khách hàng và doanh nghiệp. Nếu có nhu cầu về dịch vụ hóa đơn điện tử, kế toán thuế hãy liên hệ CoPLUS.

CoPLUS là đại lý thuế được chính quyền địa phương đánh giá cao kinh nghiễm lẫn chuyên môn. 06 năm đồng hành cùng các doanh nghiệp CoPLUS đã cung cấp và hỗ trợ pháp lý, kế toán thuế trực tiếp cho hơn 200 doanh nghiệp trên 23 quốc gia với hơn 100 dự án.

Địa chỉ: B16, đường Hoàng Quốc Việt, phường An Đông, Tp. Huế

Email: info@coplus.com.vn

Hotline: 0963833101

Fanpage: Coplus Investment & Consultancy | Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *